Samenwerken in de zorg is belangrijker dan ooit

18 december 2016

Een soepele samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en de zorginstellingen is cruciaal om continu de beste zorg te kunnen leveren. Een goed digitaal plat¬form kan daarin de juiste ondersteuning bieden. Idealiter is dat één centrale omgeving met alle informatie die altijd en overal beschikbaar is. Een sociaal intranet kan daarin de oplossing zijn. Hiermee kan laagdrempelig en slimmer worden samengewerkt waardoor meer effectieve zorgtijd vrijkomt en onnodige fouten voorkomen kunnen worden.

Sociaal intranet: kortere lijnen en betere zorg

Wilt u weten hoe een sociaal intranet de administratieve druk kan verlagen, informatie gemakkelijker gedeeld kan worden en werkprocessen gestroomlijnd kunnen worden?
Download dan de whitepaper “Samenwerken in de zorg is belangrijker dan ooit”.