Webinar gemist – Dataveiligheid en privacy in de zorg, hoe doe je dat?

Webinar gemist – Dataveiligheid en privacy in de zorg, hoe doe je dat?

28 juni 2017

Binnen de zorg werken we met informatie die goed beveiligd moet zijn. Patiënt- en cliëntinformatie wil je als zorginstelling absoluut veilig houden. Samenwerking met ketenpartners vraagt om extra aandacht voor privacy. Tel daarbij op dat in mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking – als afgeleide van de Europese GDPR – van kracht wordt en privacy schreeuwt om extra aandacht. Wat tegelijk aandacht vraagt is veiligheid, denk even terug aan het WannaCry Ransomeware debacle. Engelse ziekenhuizen waren op grote schaal slachtoffer, u nog niet. Hoe houdt u dat zo? Kom erachter door dit webinar over Dataveiligheid en Privacy in de Zorg te volgen.

Digitale Werkplek in de Zorg

Digitale Werkplek in de Zorg

22 mei 2017

In deze whitepaper geven wij je praktische informatie en voorbeelden hoe de digitale werkplek voor de zorg helpt om te zorgen voor de zorg: helpt om kosten te verlagen, ziekteverzuim terug te dringen en de hoge kwaliteit van de zorg te borgen. Elke instelling heeft zo haar eigen wensen en eisen voor die digitale werkplek.

Voorwaarden voor een succesvol cliëntportaal

Voorwaarden voor een succesvol cliëntportaal

3 mei 2017

Het lijkt vreemd om te beginnen met wat geen cliëntportaal is, maar dat is wel nodig. Vraag 10 zorgorganisaties en IT-dienstverleners wat de term betekent en er komen meerdere interpretaties, al dan niet juist. Dit maakt het voor cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en ketenpartners vaak niet gemakkelijk om door de bomen het bos te zien.
Download deze paper om een succes te maken voor jouw cliëntportaal.

Webinar gemist – De moderne zorgwerkplek: balans tussen veiligheid en productiviteit

Webinar gemist – De moderne zorgwerkplek: balans tussen veiligheid en productiviteit

12 april 2017

Een succesvolle digitale transformatie kan alleen plaatsvinden als zorgmedewerkers in staat gesteld worden productief te zijn met de geboden digitale gereedschappen. Hiernaast is het natuurlijk belangrijk dat de veiligheid van bedrijfsinformatie en patienteninformatie geborgd blijft. Aangezien op de werkplek het primaire proces plaatsvindt kan een Moderne zorgwerkplek de balans bieden tussen veiligheid en productiviteit. In […]

De virtuele zorg: Virtual, augmented en mixed reality

De virtuele zorg: Virtual, augmented en mixed reality

5 april 2017

Bezuinigingen, vergrijzing, toenemende regeldruk en personeelstekorten stellen de zorg voor grote uitdagingen. In mobiele, digitale wereld moeten steeds complexere behandelplannen worden ondersteund. Vanwege tijdsdruk moeten zorgmedewerkers slimmer en sneller werken. Virtuele technologieën blijken nu en zeker in de toekomst het antwoord op deze vragen. Zorg plukt nu al vruchten van virtual reality Met virtual reality […]

Niet luisteren, maar ervaren

Niet luisteren, maar ervaren

14 februari 2017

De vorige keer vertelde ik over het envisioning traject dat ik met een grote luchthaven had doorlopen, nu zit ik midden in zo’n soortgelijk traject met een zorginstelling. Totaal anders en net zo gaaf. Ook met deze klant bekijken we waar hun pijnpunten met betrekking tot IT liggen, wat we kunnen verbeteren en hoe we dat gaan doen. De instelling biedt scholing voor leerplichtigen met een bepaalde beperking die in een revalidatieproces zitten en er is een tweede zorgtak, de revalidatie zelf. Net als iedere zorginstelling werken er mensen op kantoor en aan het bed, zij werken met technologie die verouderd is “en daar moesten ze wat mee”.