Slim Datacenter voor de Zorg

Slim Datacenter voor de Zorg

24 mei 2017

Met steeds krappere budgetten, de noodzaak om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en nieuwe, steeds strengere wet- en regelgeving is het hebben en onderhouden van een eigen datacenter een zorgenkind. De veiligheid en beschikbaarheid van data en processen zijn essentieel, terwijl tegelijk veel vraag is naar het ontsluiten van diezelfde data voor ambulante zorgmedewerkers en ketenpartners. Hoe ga je dat allemaal regelen? Heb je nog tijd, ruimte en budget voor innovatie? Hoe houd je inzicht, overzicht en controle? In deze whitepaper geven wij een overzicht van de vijf grootste knelpunten die samenhangen met een datacenter en tips om met slimme keuzes die knelpunten weg te nemen.

Digitale Werkplek in de Zorg

Digitale Werkplek in de Zorg

22 mei 2017

In deze whitepaper geven wij je praktische informatie en voorbeelden hoe de digitale werkplek voor de zorg helpt om te zorgen voor de zorg: helpt om kosten te verlagen, ziekteverzuim terug te dringen en de hoge kwaliteit van de zorg te borgen. Elke instelling heeft zo haar eigen wensen en eisen voor die digitale werkplek.

Webinar gemist – IT uitbesteding in de Zorg

Webinar gemist – IT uitbesteding in de Zorg

10 mei 2017

Modernisering, flexibiliteit en connectiviteit van de IT-infrastructuur van zorginstanties wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd wordt IT steeds minder als een kernactiviteit gezien. Uitbesteding van infrastructuur naar een NEN-7510 gecertificeerde cloudomgeving is daarbij steeds vaker een passende oplossing. Maar hoe ziet een risicoloze migratie eruit? En aan welke wensen en eisen moet de cloud-omgeving voldoen?

Voorwaarden voor een succesvol cliëntportaal

Voorwaarden voor een succesvol cliëntportaal

3 mei 2017

Het lijkt vreemd om te beginnen met wat geen cliëntportaal is, maar dat is wel nodig. Vraag 10 zorgorganisaties en IT-dienstverleners wat de term betekent en er komen meerdere interpretaties, al dan niet juist. Dit maakt het voor cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en ketenpartners vaak niet gemakkelijk om door de bomen het bos te zien.
Download deze paper om een succes te maken voor jouw cliëntportaal.

Webinar gemist – Digitale transformatie in de Zorg

Webinar gemist – Digitale transformatie in de Zorg

3 mei 2017

De zorg moet komende jaren verder transformeren om de kwaliteit van de zorg en de daarmee gepaarde kosten in balans te houden. Daarnaast zijn door de digitale mogelijkheden van nu nieuwe zorgvormen mogelijk. Digitale transformatie is dan ook een actueel thema binnen de zorg. Maar zorgorganisaties hebben moeite om hun dienstverlening aan te passen aan digitale ontwikkelingen en bijbehorende vaardigheden en verwachtingen. In dit webinar besteden we daarom aandacht aan de verschillende aspecten van digitale transformatie.

Webinar gemist – De moderne zorgwerkplek: balans tussen veiligheid en productiviteit

Webinar gemist – De moderne zorgwerkplek: balans tussen veiligheid en productiviteit

12 april 2017

Een succesvolle digitale transformatie kan alleen plaatsvinden als zorgmedewerkers in staat gesteld worden productief te zijn met de geboden digitale gereedschappen. Hiernaast is het natuurlijk belangrijk dat de veiligheid van bedrijfsinformatie en patienteninformatie geborgd blijft. Aangezien op de werkplek het primaire proces plaatsvindt kan een Moderne zorgwerkplek de balans bieden tussen veiligheid en productiviteit. In […]

Niet luisteren, maar ervaren

Niet luisteren, maar ervaren

14 februari 2017

De vorige keer vertelde ik over het envisioning traject dat ik met een grote luchthaven had doorlopen, nu zit ik midden in zo’n soortgelijk traject met een zorginstelling. Totaal anders en net zo gaaf. Ook met deze klant bekijken we waar hun pijnpunten met betrekking tot IT liggen, wat we kunnen verbeteren en hoe we dat gaan doen. De instelling biedt scholing voor leerplichtigen met een bepaalde beperking die in een revalidatieproces zitten en er is een tweede zorgtak, de revalidatie zelf. Net als iedere zorginstelling werken er mensen op kantoor en aan het bed, zij werken met technologie die verouderd is “en daar moesten ze wat mee”.