Slim Datacenter voor de Zorg

Slim Datacenter voor de Zorg

24 mei 2017

Met steeds krappere budgetten, de noodzaak om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en nieuwe, steeds strengere wet- en regelgeving is het hebben en onderhouden van een eigen datacenter een zorgenkind. De veiligheid en beschikbaarheid van data en processen zijn essentieel, terwijl tegelijk veel vraag is naar het ontsluiten van diezelfde data voor ambulante zorgmedewerkers en ketenpartners. Hoe ga je dat allemaal regelen? Heb je nog tijd, ruimte en budget voor innovatie? Hoe houd je inzicht, overzicht en controle? In deze whitepaper geven wij een overzicht van de vijf grootste knelpunten die samenhangen met een datacenter en tips om met slimme keuzes die knelpunten weg te nemen.

Voorwaarden voor een succesvol cliëntportaal

Voorwaarden voor een succesvol cliëntportaal

3 mei 2017

Het lijkt vreemd om te beginnen met wat geen cliëntportaal is, maar dat is wel nodig. Vraag 10 zorgorganisaties en IT-dienstverleners wat de term betekent en er komen meerdere interpretaties, al dan niet juist. Dit maakt het voor cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en ketenpartners vaak niet gemakkelijk om door de bomen het bos te zien.
Download deze paper om een succes te maken voor jouw cliëntportaal.

Webinar gemist – Digitale transformatie in de Zorg

Webinar gemist – Digitale transformatie in de Zorg

3 mei 2017

De zorg moet komende jaren verder transformeren om de kwaliteit van de zorg en de daarmee gepaarde kosten in balans te houden. Daarnaast zijn door de digitale mogelijkheden van nu nieuwe zorgvormen mogelijk. Digitale transformatie is dan ook een actueel thema binnen de zorg. Maar zorgorganisaties hebben moeite om hun dienstverlening aan te passen aan digitale ontwikkelingen en bijbehorende vaardigheden en verwachtingen. In dit webinar besteden we daarom aandacht aan de verschillende aspecten van digitale transformatie.

Office 365 en Enterprise Mobility & Security voor NEN 7510 compliance

Office 365 en Enterprise Mobility & Security voor NEN 7510 compliance

28 maart 2017

In Nederland wordt vandaag de dag de NEN 7510 gebruikt als norm voor informatiebeveiliging. Om de gevoelige informatie uit de zorg goed te beveiligen staan in deze normering een aantal handvatten, doelstellingen en mogelijkheden. NEN 7510 kan worden gebruikt als leidraad voor de inrichting van een veilig informatiebeveiligingsbeleid en gaat uit van een goed risico-assessment, […]